Pozvánka na náhradní 11. zasedání zastupitelstva obce Vřesina

Obec Vřesina si Vás dovoluje pozvat na náhradní 11. zasedání zastupitelstva obce Vřesina, které se uskuteční v pondělí 6.2.2017 od 17:00 hodin v Domě Zahrádkářů.

Na programu jednání jsou následující body:

  • Zahájení
  • Volba návrhové komise
  • Volba ověřovatelů zápisu
  • Zastupitelstvo obce Vřesina odvolává dle § 84 odst. 2 písmene m) zákona 128/2000 o obcích ve znění pozdějších předpisů pana/paní …. z rady obce Vřesina.
  • Zastupitelstvo obce Vřesina volí starostou obce Vřesina pana ….
  • Zastupitelstvo obce Vřesina volí místostarostou obce Vřesina pana/paní ….
  • Zastupitelstvo obce Vřesina volí členem rady obce Vřesina pana/paní .….
  • Závěr

 

Zastupitelstvo je svoláno na základě žádosti zastupitelů obce Vřesina za hnutí Otevřená radnice, která byla obecnímu úřadu ve Vřesině doručena dne 2.1.2017.

Zdroj: http://www.vresina.cz/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah377_1.pdf&original=Pozv%C3%A1nka+na+11+zased%C3%A1n%C3%AD+23+ledna+2017.doc.pdf

[reklama]

Post Author: Redakce