Pozvánka na 12. zasedání zastupitelstva obce Vřesina

Obec Vřesina si Vás dovoluje pozvat na 12. zasedání zastupitelstva obce Vřesina, které se uskuteční ve středu 15.3.2017 od 17:00 hodin v Domě Zahrádkářů.

Na programu jednání jsou následující body:

 1. Zahájení, slib nového zastupitele
 2. Volba zapisovatele
 3. Volba návrhové komise
 4. Volba ověřovatelů zápisu
 5. Schválení rozpočtu na rok 2017
 6. Schválení dotací spolkům a sportovním organizacím
 7. Koupě pozemku p.č. 291/1 k.ú. Vřesina u Bílovce od paní Zemanové
 8. Koupě části pozemku 81/3 k.ú. Vřesina u Bílovce od pana Martina Bzonka
 9. Volba předsedy KV
 10. Určení místostarosty zastupujícího starostu v době jeho nepřítomnosti
 11. Návrh rozpočtového výhledu obce na roky 2018 a 2019
 12. Stanovení výše odměn předsedy KV a nového zastupitele
 13. Diskuse
 14. Závěr

 

Celou situaci budeme sledovat a přineseme Vám opět video záznam ze zasedání zastupitelstva obce.

[reklama]

Post Author: Redakce